wAAROM?

Wat schep jij op je bord?

Je druk maken over dagelijks goed eten! Want wàt eten we eigenlijk? En waarom? Daar ging het over in de World Food Week in Fryslân. Iedere dag bewust genieten van eten dat het verschil maakt voor je gezondheid, het klimaat, de bijen en de boeren. In de World Food Week deed iedereen in Friesland mee om dit verschil te maken. Horeca, boeren, supermarkten, tuinen, scholen en inwoners van dorpen en steden, samen met de Friese overheden en allerlei organisaties.

Waarom een World Food Week?

Hoe wij eten maakt het verschil. Door anders te eten, anders te produceren, eerlijk te delen, minder eten te verspillen en de toekomst van onze boeren veilig te stellen, kunnen wij het verschil maken.

Steeds meer mensen weten dat het anders moet en eten en kopen bewust, maar ook heel veel mensen nog niet – of het nu consumenten of foodprofessionals zijn. De World Food Week leverde een bijdrage aan de versnelling van de voedsel- en landbouwtransitie door met alle Friese activiteiten het bewustzijn en aanzetten tot actie om anders te consumeren en produceren. Zo leverde de World Food Week een bijdrage aan de Samenwerkingsagenda van de provincie Fryslân en aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Het ging in de World Food Week over lokale invulling van globale uitdagingen (voedsel-en landbouwtransitie) met daarin aandacht voor cultuur, biodiversiteit, bodemvitaliteit, stadslandbouw, natuurinclusieve landbouw, eten verbindt/sociale cohesie, boeren, het menu van de toekomst, korte keten, toekomstperspectief voor agrariërs, gezond ouder worden, water, klimaat en gezondheid en innovaties op het gebied van food.

Aanpak

Samen staan we sterker en kunnen we het verschil nog beter maken. Naar analogie van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 en de Soil Food Week 2018 riep de World Food Week koplopers, agrariërs, de Friese Mienskip, maatschappelijke organisaties, overheden, industrie, horeca, kennisinstellingen, onderwijs, ziekenhuizen, voedselbanken, supermarkten, festivals op om mee te werken aan het programma en de promotie van de World Food Week in Fryslân. Dit doen we met een positieve toon en insteek. We laten zien dat het kan en hoe. Het is een win-win situatie voor iedereen.

Dutch Cuisine

Als kader voor alles wat er in de World Food Week plaatsvond, werd het Dutch Cuisine Manifest gehanteerd. Dit manifest is opgesteld door SVH Meesterkok Albert Kooy, F&B Director van het Stenden Hotel in Leeuwarden. Het Dutch Cuisine manifest krijgt steeds meer bekendheid en navolging. Er zijn Dutch Cuisine koksopleidingen waaronder die van de ROC Friese Poort in Sneek. Dutch Cuisine is inmiddels omarmd door de gemeente Leeuwarden die het als rode draad heeft opgenomen in hun Voedselvisie 2019. Klik hier voor het manifest:  www.dutch-cuisine.nl

  

X