Nieuws & updates

 Verslag

In de media

Daarnaast is er aandacht besteed in verschillende intranetten, nieuwsbrieven en op websites en social media kanalen door onder andere LF2028, gemeente Leeuwarden, gemeente Súdwest-Fryslân, gemeente Smallingerland, Vereniging Circulair Friesland, Dutch Cuisine, Netwerk Duurzame Dorpen, Friese Milieu Federatie, en vele anderen.

Video’s met betrekking tot de World Food Week:

X