Gangmakers

Heel Fryslân helpt mee om van de World Food Week een succes te maken:  de Friese overheden, Vereniging Circulair Friesland, Jong Leren Eten, Friese Milieu Federatie, LF2028, Stichting Symphony of Soils, Festival B over de bodem van je gezondheid, Festivals, ROC Friese Poort, Friesland College, Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL Stenden Hogeschool, De Friese Voedselbeweging, Netwerk Duurzame Dorpen, Mama Mascha, Fryslân Culinair, scholen en zorginstellingen, wijken en buurten, horeca, bedrijven, supermarkten en winkels, agrariërs, restaurants, voedselbanken, NGO’s, particuliere voedselinitiatieven, Friese Mienskip en nog heel veel meer.

De World Food Week maakt deel uit van de Dutch Food Week. 

Organisatie

De World Food Week wordt is een initiatief van en wordt mogelijk gemaakt door Gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân en Vereniging Circulair Friesland en met financiële steun van gemeente Súdwest-Fryslan en gemeente Smallingerland. In kind is dat het geval voor heel veel van de gangmakers zoals hierboven genoemd. Marlise Vroom is aangetrokken om de week te organiseren. In najaar 2019 wordt zij daarin ondersteund door Olaf Rigter voor de communicatie. De World Food Week maakt deel uit van het LF2028 programma en van de Dutch Food Week.

 

 

X