Gangmakers

Heel Fryslân hielp mee om van de World Food Week een succes te maken: de Friese overheden, Vereniging Circulair Friesland, Jong Leren Eten, Friese Milieu Federatie, LF2028, Stichting Symphony of Soils, Festival B over de bodem van je gezondheid, Festivals, ROC Friese Poort, Friesland College, Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL Stenden Hogeschool, De Friese Voedselbeweging, Netwerk Duurzame Dorpen, Mama Mascha, Fryslân Culinair, scholen en zorginstellingen, wijken en buurten, horeca, bedrijven, supermarkten en winkels, agrariërs, restaurants, voedselbanken, NGO’s, particuliere voedselinitiatieven, Friese Mienskip en nog heel veel meer.

De World Food Week maakte deel uit van de Dutch Food Week

Het logo van de world Food Week is gemaakt door David Imre Kanselaar. Peter Fransz van Brandsz uit Leeuwarden gaf de website en uitingen van de World Food Week vorm. De ontwikkeling van de website is gedaan door VDW Reclame.

Organisatie

De World Food Week is een initiatief van en werd mogelijk gemaakt door Gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân en Vereniging Circulair Friesland en met financiële steun van gemeente Súdwest-Fryslan en gemeente Smallingerland. In kind is dat het geval voor heel veel van de gangmakers zoals hierboven genoemd. Marlise Vroom is aangetrokken om de week te organiseren. In najaar 2019 wordt zij daarin ondersteund door Olaf Rigter voor de communicatie. De World Food Week maakt deel uit van het LF2028 programma en van de Dutch Food Week.

 

 

X